ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

การรักษาคลองรากฟัน

การรักษารากฟันคืออะไร คือการกำจัดเนื้อเยื่อประสาทฟันที่อักเสบติดเชื้อและเน่าตาย และทำความสะอาดภายในคลอดรากฟันด้วยเครื่องมือขยายคลองรากฟัน รวมทั้งการใส่ยาฆ่าเชื้อภายในฟัน