รากเทียมโดยทีมอาจารย์ มข. | วางแผนด้วย 3D CT และ Digital | คุณภาพมาตรฐานสากล

วางแผนด้วยเอกซเรย์ 3 มิติ เพื่อความแม่นยำ และปลอดภัย ในการปลูกรากเทียม ออกแบบวางแผนการรักษาด้วยระบบ Digital