ทพ.ญ. แซนดร้า ทาเชอร์

ผศ.รท.ทพ. แซนดร้า ทาเชอร์  สาขา   การทำฟันเด็ก   ภาษา   ไทย อังกฤษ จีน   การศึกษา   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA   การอบรมเพิ่มเติม   ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of North Carolina, USA   ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.รท.ทพ. วันดี วันชื่นชม

ผศ.รท.ทพ. วันดี วันชื่นชม   สาขา   การทำฟันเด็ก   ภาษา   ไทย อังกฤษ จีน   การศึกษา   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA   การอบรมเพิ่มเติม   ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of North Carolina, USA   ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. นันทศักดิ์ วันชมชื่น

นพ. นันทศักดิ์ วันชมชื่น  สาขา   การรักษารากฟัน   ภาษา   ไทย อังกฤษ เยอรมัน   การศึกษา   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA   การอบรมเพิ่มเติม   ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of North Carolina, USA   ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

Dental Camera Selection I

ช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมใหม่สำหรับ น้องๆที่จะเริ่มเรียนหลังปริญญา และแน่นอน สิ่งแรกที่จะทำให้กระเป๋าตังและขนหน้าแข้งร่วงโรยคือการซื้อ กล้อง นั้นเอง วันนี้จะมาคุยกันว่า ที่เราซื้อนั้นจำเป็นแค่ไหน หรือ เอาประมาณไหนกำลังดี และข้อจำกัด หรือข้อดี แตกต่างกันอย่างไร