รากเทียมโดยทีมอาจารย์ มข. | วางแผนด้วย 3D CT และ Digital | คุณภาพมาตรฐานสากล

วางแผนด้วยเอกซเรย์ 3 มิติ เพื่อความแม่นยำ และปลอดภัย ในการปลูกรากเทียม ออกแบบวางแผนการรักษาด้วยระบบ Digital

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

การรักษาคลองรากฟัน

การรักษารากฟันคืออะไร คือการกำจัดเนื้อเยื่อประสาทฟันที่อักเสบติดเชื้อและเน่าตาย และทำความสะอาดภายในคลอดรากฟันด้วยเครื่องมือขยายคลองรากฟัน รวมทั้งการใส่ยาฆ่าเชื้อภายในฟัน

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

MRI กับทันตกรรม

ทุกท่านอาจมีความสงสัย หากตัวท่านเองนั้นได้ทำการปลูกรากเทียม (implant) หลายซี่แล้ว สามารถทำ MRI ได้หรือไม่ ? มีผลเสียต่อร่างกายหรือไหม อย่างไร ?