อัตราค่าบริการ

ทันตกรรมจัดฟัน
จัดฟันแบบโลหะ
45,000 บาท
ทำรีเทนเนอร์ใหม่
3,000 บาท
จัดฟันใส Invisalign
เริ่มต้นที่ 70,000 บาท
จัดฟันร่วมกับการผ่าขากรรไกร
ทันตกรรมประดิษฐ์
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก
ชุดละ 2,000-6,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ
ชุดละ 9,000-20,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก
ชุดละ 20,000-30,000 บาท
ฟันปลอมทั้งปาก (บนหรือล่าง)
ชิ้นละ 10,000-15,000 บาท
ครอบฟันโลหะ
ซี่ละ 9,000-20,000บาท
ขึ้นอยู่กับชนิดโลหะ
ครอบฟันพอร์ซิเลน
ซี่ละ 10,000 บาท
ครอบฟันเซอร์โคเนีย
ซี่ละ 15,000 บาท
ครอบฟันชั่วคราวพลาสติก
ชิ้นละ 1,000-1,500 บาท
เดือยฟัน
ชิ้นละ 3,000 บาท
ซ่อมฟันปลอม
ชิ้นละ 500-1,000 บาท
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
อุดฟันเพื่อปิดช่องว่าง ฟันหน้า
ซี่ละ 2,500-4,000 บาท
วีเนียร์ Composite
เริ่มต้น 3,000 บาท
วีเนียร์ Ceramic
เริ่มต้น 10,000 บาท
ฟอกสีฟัน โดยใช้แสงกระตุ้น ทึ่คลินิก
8,000-10,000 บาท
ฟอกสีฟันเองที่บ้าน
5,200 บาท
น้ำยาฟอกซื้อฟัน
1,200 บาท
ทันตกรรมบูรณะ (อุดฟัน)
     อุดฟันด้วยสีโลหะ หรือ สีเหมือนฟัน
(ขึ้นกับจำนวนด้านที่บูรณะ)
ซี่ละ 500-1,500 บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน (sealant)
ซี่ละ 450 บาท
ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟัน
ซี่ละ 500-800 บาท
ถอนฟันอย่างยาก (มีการกรอแบ่งหรือแคะราก)
ซี่ละ 800-1,000 บาท
ผ่าฟันคุด (ขึ้นกับความยาก)
ซี่ละ 2,500-5,500 บาท
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
ทั้งปาก 450 บาท
ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์
ทั้งปาก 600 บาท
ถอนฟันน้ำนม
ซี่ละ 350-500 บาท
อุดฟัน 1 ด้าน
ซี่ละ 500-600 บาท
อุดฟัน 2 ด้าน
ซี่ละ 700-800 บาท
เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนม (Sealant)
ซี่ละ 450 บาท
ครอบฟันน้ำนม
ซี่ละ 1,500 บาท
รักษารากฟันน้ำนม
ซี่ละ 1,500 บาท
เครื่องมือกันฟันล้ม
ชิ้นละ 2,000-3,500 บาท
ทันตกรรมรากเทียม
รากเทียม ระบบ เกาหลี
40,000-50,000 บาท
รากเทียม ระบบ ยุโรป
70,000-85,000 บาท
ค่าครอบพอร์ชเลน
10,000 บาท
ค่าวางแผนและเอกเรย์ 3 มิติ
10,000 บาท
ฟันปลอมบนรากเทียม 4 ซี่ (All on 4)
ฟันปลอมบนรากเทียม 6 ซี่ (All on 6)
รักษาคลองรากฟันแท้
ฟันหน้า
ซี่ละ 4,000-6,000 บาท
ฟันกรามน้อย
ซี่ละ 5,000-7,000 บาท
ฟันกรามใหญ่
ซี่ละ 8,000-9,000 บาท
รักษารากฟันซ้ำ (คิดเพิ่ม)
ซี่ละ 1,000 บาท
ปริทันตวิทยา หรือโรคเหงือก
ขูดหินปูน ขัดฟันทั้งปาก
600-1,000 บาท
เกลารากฟัน
ซี่ละ 300-500 บาท
บริเวณละ 800-1,500 บาท
ศัลยกรรมเพิ่มความสูงตัวฟัน
2,000 บาท
ผ่าตัดเหงือก, เสริมกระดูก, ปลูกเหงือก
บริเวณละ 3,500-6,000 บาท
บริการงานบำบัดฉุกเฉิน
อุดฟันชั่วคราว
ซี่ละ 300 บาท
งานรักษารากฉุกเฉิน
(ตัดเส้นประสาทรากฟันออก )
ซี่ละ 500-1,000 บาท
บริการตรวจฟัน
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์ม เบอร์ 0,2)
ฟิลม์ละ 200 บาท
เอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ (OPG /CEPH)
ฟิลม์ละ 500 บาท
เอ็กซเรย์ 3 มิติ (CT scan)
ครั้งละ 3,000-5,000 บาท