ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ประวัติความเป็นมา/ มารู้จัก คลินิกทันตแพทย์อิน-อร กัน

ทันตแพทย์อินทรพล หอวิจิตร หรือ “หมออิน” ได้สำเร็จการศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาลัยในปีพ.ศ. 2523 หลังจากสำเร็จการศึกษาได้กลับมายังบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2523

ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2523 หมออินได้เริ่มเปิดบริการคลินิกทำฟันเล็กๆ มีหมอฟันเพียงคนเดียว ชื่อ “คลินิกทันตแพทย์อิน” โดยตัวคลินิกตั้งอยู่ในตึกเดียวกันกับโรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ณ ถนนหลังเมือง ก่อนถึง โรงเรียนกัลยาฯ

และในปีพ.ศ. 2524 ได้สมรสกับทันตแพทย์หญิงอรวดี วิจักษณานนท์ หรือ “หมออร” จึงได้เปลี่ยนชื่อคลินิกเป็น “คลินิกทันตแพทย์ อิน-อร” และได้ตัดสินใจขยายห้องฟันเพิ่มจากหนึ่งห้องเป็นสองห้อง

ในปีพ.ศ. 2525 หมออินและหมออรได้ย้ายมาคลินิกมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน (ถนนหลังเมือง ตรงข้ามมูลนิธิจิตกุศล) โดยมีห้องทำฟันสี่ห้อง และเริ่มมีทันตแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขามากขึ้น เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

ในเวลาต่อมาเมื่อห้องฟันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น หมออินและหมออรจึงได้ตัดสินใจเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ได้อย่างทั่วถึง โดยการเพิ่มจำนวนห้องฟันเป็นทั้งหมด 6 ห้อง และมีทีมทันตแพทย์เฉพาะสาขากว่า 20 ชีวิต รวมไปถึงผู้ช่วยทันตแพทย์กว่า 10 ชีวิต และเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามหลักมาตรฐานสากล

ทั้งนี้หมออินและหมออร มีบุตร 2 คน ประกอบด้วยบุตรชายและบุตรสาว และในปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์ทั้งสองคน รวมไปถึงสะใภ้และลูกเขยต่างสำเร็จการศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์เช่นกัน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของคลินิกทันตแพทย์ อิน-อร ด้วยว่า

“บริการด้วยใจ เพื่อประชาชนทั่วไป โดยคำนึงถึงสุขภาพองค์รวม”

หมออินและหมออร ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของท่าน ทั้งก่อนหน้านี้และสืบต่อไปในอนาคต