ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ทันตกรรมประดิษฐ์

การทดแทนฟันที่สูญเสียไปหรือแก้ไขปัญหาฟันที่อ่อนแอหรือแตกหัก
ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ ซึ่งมีหลายวิธีการดังนี้

 • ครอบฟัน
 • สะพานฟัน
 • ฟันปลอมแบบถอดได้
 • ฟันปลอมถอดได้ทั้ง

ค่าบริการDENTIST
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ทันตกรรมประดิษฐ์

การทดแทนฟันที่สูญเสียไปหรือแก้ไขปัญหาฟันที่อ่อนแอหรือแตกหัก
ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ ซึ่งมีหลายวิธีการดังนี้

 • ครอบฟัน
 • สะพานฟัน
 • ฟันปลอมแบบถอดได้
 • ฟันปลอมถอดได้ทั้ง

ทันตกรรมรากเทียม

เป็นวิธีการเพื่อการทดแทนฟันที่สูญเสียไป  โดยการปลูกรากเทียมในกระดูกขากรรไกร เพื่อสร้างฟันขึ้นมาใหม่ และใช้บดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนฟันธรรมชาติ ไม่สูญเสียเนื้อฟันข้างเคียงเหมือนการทำสะพานฟัน การทำรากเทียมนับเป็นการทดแทนฟันที่หายไปได้ดีที่สุด
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
ค่าบริการDENTISTINFO
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ทันตกรรมรากเทียม

เป็นวิธีการเพื่อการทดแทนฟันที่สูญเสียไป  โดยการปลูกรากเทียมในกระดูกขากรรไกร เพื่อสร้างฟันขึ้นมาใหม่ และใช้บดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนฟันธรรมชาติ ไม่สูญเสียเนื้อฟันข้างเคียงเหมือนการทำสะพานฟัน การทำรากเทียมนับเป็นการทดแทนฟันที่หายไปได้ดีที่สุด

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ทันตกรรมจัดฟัน

เป็นการแก้ไขการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น เพื่อให้มีสบฟันที่ดีขึ้น มีความสวยงาม ง่ายต่อการทำความสะอาดและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การจัดฟันติดเครื่องมือแบบโลหะ (Metal Bracket)
 • การจัดฟันติดเครื่องมือแบบสีเหมือนฟัน (Ceramic or Clear Bracket)
 • การจัดฟันติดเครื่องมือแบบ Damon
 • การจัดฟันถอดได้แบบใส Invisalign

ค่าบริการDENTIST
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ทันตกรรมจัดฟัน

เป็นการแก้ไขการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น เพื่อให้มีสบฟันที่ดีขึ้น มีความสวยงาม ง่ายต่อการทำความสะอาดและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การจัดฟันติดเครื่องมือแบบโลหะ (Metal Bracket)
 • การจัดฟันติดเครื่องมือแบบสีเหมือนฟัน (Ceramic or Clear Bracket)
 • การจัดฟันติดเครื่องมือแบบ Damon
 • การจัดฟันถอดได้แบบใส Invisalign

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

เป็นการบูรณะฟันที่มีความเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของฟัน ไม่ว่าจะรูปร่าง สี การเรียงตัว และปิดช่องว่าง สามารถทำได้โดยวัสดุอุดคอมโพสิต หรือเซรามิค สามารถออกแบบรอยยิ้มใหม่ร่วมกันกับทันตแพทย์ได้

ค่าบริการDENTIST
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

เป็นการบูรณะฟันที่มีความเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของฟัน ไม่ว่าจะรูปร่าง สี การเรียงตัว และปิดช่องว่าง สามารถทำได้โดยวัสดุอุดคอมโพสิต หรือเซรามิค สามารถออกแบบรอยยิ้มใหม่ร่วมกันกับทันตแพทย์ได้

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน คือ การใช้กรดอ่อนๆ ทำการกัดผิวฟัน เพื่อให้คราบสีจากอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ฝั่งตัวอยู่ในโครงสร้างของผิวฟันหลุดออกมา เป็นผลให้ฟันมีสีขาวขึ้น โดยสามารถทำได้ทั้งฟอกสีฟันที่คลินิก หรือการฟอกสีฟันเองที่บ้าน
ค่าบริการDENTIST
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน คือ การใช้กรดอ่อนๆ ทำการกัดผิวฟัน เพื่อให้คราบสีจากอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ฝั่งตัวอยู่ในโครงสร้างของผิวฟันหลุดออกมา เป็นผลให้ฟันมีสีขาวขึ้น โดยสามารถทำได้ทั้งฟอกสีฟันที่คลินิก หรือการฟอกสีฟันเองที่บ้าน

รักษาคลองรากฟัน

เป็นการรักษาฟันที่มีการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน โดยการทำความสะอาดภายในโพรงประสาท และคลองรากฟัน ด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็ก พร้อมกับการใส่ยาในคลองรากฟัน เพื่อทำให้คลองรากฟันปราศจากเชื้อโรค ภายหลังจากรักษาเสร็จแล้ว หากเนื้อฟันเหลือน้อยควรบูรณะด้วยครอบฟันในขั้นตอนต่อไป
ค่าบริการDENTIST
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

รักษาคลองรากฟัน

เป็นการรักษาฟันที่มีการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน โดยการทำความสะอาดภายในโพรงประสาท และคลองรากฟัน ด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็ก พร้อมกับการใส่ยาในคลองรากฟัน เพื่อทำให้คลองรากฟันปราศจากเชื้อโรค ภายหลังจากรักษาเสร็จแล้ว หากเนื้อฟันเหลือน้อยควรบูรณะด้วยครอบฟันในขั้นตอนต่อไป
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ศัลยกรรมช่องปาก

การถอนฟันแท้ หรือการถอนฟันคุต รวมไปถึงดูแลอาการติดเชื้อภายในช่องปาก ทำหัตถการภายใต้ยาชาเฉพาะที่
ค่าบริการDENTIST
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ศัลยกรรมช่องปาก

การถอนฟันแท้ หรือการถอนฟันคุต รวมไปถึงดูแลอาการติดเชื้อภายในช่องปาก ทำหัตถการภายใต้ยาชาเฉพาะที่

รักษาโรคเหงือก

โรคเหงือกหรือโรครำมะนาด เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก ฟักโยก และโรคอื่นๆภายในช่องปาก หากไม่ไก้รับการรักษา อาจจะต้องสูญเสียฟันได้

การเกลารากฟัน

การศัลยกรรมตกแต่งแหงือก

การศัลยกรรมเพิ่มเหงือก เพื่อแก้ปัญหาเหงือกร่น

การศัลยกรรมเหงือก เพื่อปรับความยาวของฟัน

ค่าบริการDENTIST
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

รักษาโรคเหงือก

โรคเหงือกหรือโรครำมะนาด เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก ฟักโยก และโรคอื่นๆภายในช่องปาก หากไม่ไก้รับการรักษา อาจจะต้องสูญเสียฟันได้

 • การเกลารากฟัน
 • การศัลยกรรมตกแต่งแหงือก
 • การศัลยกรรมเพิ่มเหงือก เพื่อแก้ปัญหาเหงือกร่น
 • การศัลยกรรมเหงือก เพื่อปรับความยาวของฟัน

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ทันตกรรมเด็ก

อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน รักษาคลองรากฟันน้ำนม ครอบฟันเด็ก สามารถทำหัตถการครบวงจร โดยทันตแพทย์สาขาเด็ก
ค่าบริการDENTIST
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

ทันตกรรมเด็ก

อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน รักษาคลองรากฟันน้ำนม ครอบฟันเด็ก สามารถทำหัตถการครบวงจร โดยทันตแพทย์สาขาเด็ก

X-Ray Digital

ถ่ายภาพเอกซเรย์ด้วยระบบดิจิตอล มีทั้งระบบ 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อวางแผนการรักษาที่แม่นยำ และสื่อสาร ระหว่างทันตแพทย์และผู้รับการรักษาได้อย่างเข้าใจ
ค่าบริการ
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

X-Ray Digital

ถ่ายภาพเอกซเรย์ด้วยระบบดิจิตอล มีทั้งระบบ 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อวางแผนการรักษาที่แม่นยำ และสื่อสาร ระหว่างทันตแพทย์และผู้รับการรักษาได้อย่างเข้าใจ