ทำฟัน ขอนแก่น ราคา

MRI กับทันตกรรม

ทุกท่านอาจมีความสงสัย หากตัวท่านเองนั้นได้ทำการปลูกรากเทียม (implant) หลายซี่แล้ว สามารถทำ MRI ได้หรือไม่ ? มีผลเสียต่อร่างกายหรือไหม อย่างไร ?